Osmanlı Sağlık Hizmetleri

2011-09-20 09:02:00

 

 
Osmanlı Sağlık Hizmetleri
 
Osmanlı İmparatorluğunda her devirde memleketin her köşesinde pek mühim ve övülmeye layık nice sağlık kuruluşları vücüda  getirmiş ve halkın fukara ve kimsesizlerinden binlerce hastanın sıhhat ve afiyetlerini temin etmek hizmetlerinde bulunmuştur. Husüsiyle II. Abdülhamid Han'ın hizmetleri takdire şayandır. Geniş hududlarına rağmen devletin her köşesine bimarhane, tımarhane, şifahane, veya darüşşifa denilen hastahaneler tesis etmişlerdir. Bunların bazıları şunlardır: 30 Aralık 1889 yılında Gülhane Seririyat Hastahanesi ve Tababet-i Askeriye Tatbikat Mektebi: 1899 yılında Şişli tebelerinde Sultan II. Abdülhamid Han'ın bizzat bütün masraflarının üstlendiği Hamidiye Eftal Hastahane-i Alisi inşa edildi. Kastomonu ve Hüdavendiğar vilayetlerinde hastahaneler ve doktorlar gönderilmiştir. Çiçek hastalığı için Medine-i Münevvere ve Basra gibi uzak mahallere dahi birçok masraflarla "Aşı istihzarhaneleri" açılmış ve Devlet-i Aliyyenin en ücra yerlerine ve en küçük köylerine dahi şehadetnameli ve muvazzaf aşıcılar gönderilerek oradaki vatan evladına meccanen aşılar yapılmış, çocukların doğumumundan altı aya kadar aşılandırılmaları da temin edilmiştir. Kuduz illetine karşı İstanbul'da "Daü'l-kelp Tedavihanesi" Bağtad, Selanik, Şam, Diyarbakır, Erzurum gibi bazı merkezlere ayrıca "da'ü'l-kelb ameliyathaneleri" tesis olunmuştur. Kağıthane menba suları toplanarak İstanbul'un bir çok mahallerinde inşa olunan Hamideye çeşmelerine tevzi edilmiştir. Böylelikle Galata, Beyoğlu, Taksim ve Şişli taraflarında zuhur eden hastalıklara karşı tedbir alınmıştır.
 

39
0
0
Yorum Yaz
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim